Essentialia

Opgericht: 9 maart 1961

Erkend: 12 mei 1961 (als vriendenkring)

Erkend: 29 mei 1962 (als Collegiaal Dispuut)

Kleuren: Rood, wit en geel

Zinspreuk: Lege virente, virent cuncta

Doel: Zittend en liggend cultuur bedrijven

Sigillum: Een studerende en een niet studerende figuur, samen een bierpul vasthoudend waaruit een atoomwolk opstijgt,

symboliserend de allesomvattende kracht van het in de pul aanwezige geneesmiddel